DSİ: Suda uzun dönemli plan şart

MELTEM GÜNEŞ / Ankara – DSİ’nin planında, sürdürülebilir gıda ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarım ürünlerinin dengeli ve sürekli üretilmesi, tarımda istihdam probleminin çözülmesi ve hayat standardının yükseltilmesi için ekonomik olarak sulanabilir alanlarda sulama tesislerinin bir an önce inşa edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kapalı sistem sulama

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirileceği ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak randımanının maksimum seviyeye yükseltileceği belirtildi. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanabileceği kaydedildi.

Plana göre, yüzeysel su kaynakları ile yer altı sularının geliştirilip, yönetilmesi için kalite ve miktarları ölçülecek. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanması için çalışmalar yapılacak. Su potansiyelinin az olduğu havzalarda yüksek su ihtiyacı olan bitki ekiminin engellenmesi, yanlış ziraat uygulamalarından kaçınılması sağlanacak.

Gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecek. Sulama yatırımlarının finansmanında özel sektör katılımını teşvik eden yeni finansman modelleri geliştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x